Kinderoefentherapie

Binnen onze praktijk behandelen onze kinderoefentherapeuten kinderen met motorische problemen.

Kinderoefentherapie

Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven.

Een kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De therapie is gericht op het opheffen of verminderen van een onjuist of niet leeftijdsadequaat houdings- en bewegingspatroon. Hiervoor maken wij gebruik van sensomotorische therapie: sensoriek houdt in het opdoen van (evenwichts-, tast-, auditieve of visuele) prikkels en motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen als rollen, grijpen, zitten, staan, lopen en springen.

De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. De kinderoefentherapie heeft als doel om de motorische ontwikkeling zowel kwantitatief als kwalitatief op een leeftijdsadequaat niveau te verkrijgen en dit zo goed mogelijk in te trainen en te automatiseren rekening houdend met het kind en zijn mogelijkheden (evt. ASS, ADHD, gedragsproblemen, etc.).

Voor meer informatie of contact kijkt u op onze speciale site: KinderoefentherapieKrimpen