Kwaliteit

Kwaliteit staat in onze praktijk hoog in het vaandel. In 2015 is de praktijk daarom gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek via Qualizorg. Na afloop van de behandeling zult u (mits u dit goed vindt) een vragenlijst per mail toegestuurd krijgen. Deze kunt u online invullen en blijft anoniem. Zo hopen wij beter inzichtelijk te kunnen maken wat wij in de praktijk nog kunnen blijven verbeteren. Wij hopen dan ook op uw medewerking. Meer informatie vindt u in de flyer in de praktijk.

Scholing

De oefentherapeuten in onze praktijk staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Door middel van een verschillende kwaliteitseisen zijn de therapeuten verplicht verschillende scholingen te volgen om hun kennis en vaardigheden voortdurend te toetsen.

Algemene oefentherapie

Aandoeningen waarbij het positieve effect van oefentherapie is aangetoond d.m.v. effectonderzoek (zoals beschreven in ‘Clinical Evidence’, zie www.clinicalevidence.org).

Richtlijnen

Daarnaast zijn er de laatste jaren een aantal richtlijnen ontwikkelt op het gebied van verschillende ziektebeelden, te weten:

  • ziekte van Bechterew
  • osteoporose
  • idiopatische scoliose
  • bekkenklachten
  • whiplash
  • urine-incontinentie
  • artrose heup/ knie
  • COPD
  • Parkinson

Kwaliteitsjaarverslag

Na afloop van elk kalenderjaar maken we een kwaliteitsjaarverslag. Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven.