De meest aanbevolen zorgpolissen voor 2017

      Reacties uitgeschakeld voor De meest aanbevolen zorgpolissen voor 2017

De tijd van het jaar is weer aangebroken.

De tijd om te gaan kijken of uw zorgverzekering nog wel bij u past. Met dit blog hopen wij u een handje te kunnen helpen als het gaat om uw oefentherapeutische vergoeding.

Oefentherapie valt onder dezorgpolissen 2017 vergoeding van fysiotherapie. Ieder jaar verschijnt er een onderzoek waarin, volgens het KNGF, de best (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg in verschijnen.

Dit jaar zijn er (slechts) vier polissen die leveren wat zij beloven, omdat de andere polissen volgens onze informatie een behandelindex of -gemiddelde hanteren waar oefentherapeuten & fysiotherapeuten die meer behandelen op afgerekend kunnen worden.  Polissen waarbij een oefentherapeut of fysiotherapeut gestimuleerd wordt om minder te behandelen, terwijl de verzekerde juist heeft gekozen voor een ruime dekking omdat hij op die manier verwacht aanspraak te kunnen maken op meer behandelingen, kunnen wij niet positief aanbevelen. Hopelijk zijn er volgend jaar wel meer polissen die aan onze criteria voldoen.

Onderstaande polissen bevelen wij wel van harte aan:
Naam Verzekering**
Naam Aanvullende Verzekering
Maandpremie*

IZZ Basisverzekering Restitutie
Zorg voor Zorg + Extra 3
€ 210,28

DSW Basisverzekering
AV Top
€ 142,25

InTwente Basisverzekering
AV Top
€ 142,25

Stad Holland Zorgpolis
Uitgebreid Aanvullend* (max 36)
€ 146,25

*Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2016
Criteria vergelijking zorgpolissen
Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2017 via het onafhankelijke ZorgverzekeringWijzer.nl Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;
• eigen risico € 385
• geen keuzevrijheid (combinatiepolis)
• geen medische selectie
• onbeperkt fysiotherapie resp. 36+ behandelingen (of € 1000 budget)
• geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
Mede door dit laatste punt, behandelindex of -gemiddelde, zijn er relatief weinig aan te bevelen polissen voor 2017 uit onze selectie gekomen.

Pas op voor de behandelindex!
Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars bepalen zelf deze behandelindex, de indexen verschillen dus per zorgverzekeraar en worden niet duidelijk inzichtelijk gemaakt. Dat is lastig.
Door deze behandelindex zijn oefentherapeuten & fysiotherapeuten soms, bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Oefentherapeuten & Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.
Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd vanuit, oa het beroepsveld. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar weer méér dan vier zorgpolissen warm aanbevelen.

Bij de analyse van de polissen voor 2017 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex  of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2017 is dus géén sprake van behandelindexen.

Meer informatie?
Wij adviseren u zelf ook vergelijking te maken. Dat kan via ZorgverzekeringWijzer.nl Onder de overige kopjes op deze pagina ‘Goed Verzekerd’ vindt u meer tips en informatie over het afsluiten van een (aanvullende) zorgverzekering voor 2017. U kunt uw fysiotherapeut ook benaderen als u nog vragen heeft.